1. TCM sẽ tiến hành đăng sản phẩm của khách hàng lên trang web Tamcaomoishopping.com, thông tin sản phẩm được lấy từ trang web của khách hàng hoặc do khách hàng gởi qua.
  2. TCM tiến hành đăng quảng cáo sản phẩm trên Google với từ khoá là tiêu đề sản phẩm và các từ có liên quan

*Lưu ý: Nếu khách hàng đang sử vụ dịch vụ quảng cáo của TCM thì việc đăng sản phẩm và chạy quảng cáo sản phẩm hoàn toàn miễn phí cho đến khi kết thúc dịch vụ.

Các khách hàng khác phải thanh toán để được đăng sản phẩm và chạy quảng cáo sản phẩm trên Google (chi phí tuỳ thuộc vào sản phẩm muốn đăng)